Theraplay

Theraplay is een methode met zijn oorsprong in Amerika, waar de methode reeds langere tijd de evidence based status heeft. Met de gehechtheidtheorie als uitgangspunt is Theraplay een therapie met als doel het versterken en (op)bouwen van de hechtingsrelatie tussen ouders en kind, het vergroten van zelfvertrouwen, het vertrouwen in elkaar en stimuleren van een speelse betrokkenheid op elkaar. De methodiek van Theraplay is gebaseerd op de natuurlijke patronen van de speelse, gezonde interactie tussen ouders en hun kinderen. Het is een persoonlijke en lichamelijke begeleidingsvorm waarbij gedeeld plezier centraal staat. De Theraplay interventie baseert zich op vier essentiële kwalitatieve kenmerken van een gezonde ouder-kind relatie, te weten: structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging.

Theraplay sessies zijn met ouder of opvoeder en kind samen. De sessies creëren een actieve en emotionele verbinding tussen beiden, met het opdoen van positieve ervaringen binnen de relatie tot gevolg.

Theraplay is geschikt voor kinderen van alle leeftijden, met aanpassingen per leeftijdscategorie daar waar nodig.

Theraplay wordt tot dusver onder meer ingezet bij:
– Verlegen, teruggetrokken, claimend gedrag
– Opstandig, boos en verstorend, druk gedrag
– Gedragsproblemen op school of in contact met leeftijdsgenoten
– ADHD, ASS, problematische gehechtheid
– Een voorgeschiedenis van verwaarlozing, mishandeling en trauma
– Pleeggezinnen en Adoptie

De interventie wordt door de wereldwijd opgedane positieve ervaringen voor steeds meer doelgroepen ingezet, zo ook vaker ter voorkoming van problemen.

Theraplay is een kortdurende interventie waarbij gebruik wordt gemaakt van niet symbolisch interactief spel met als doel positieve, veilige ervaringen te creëren tussen ouder/ opvoeder en het kind. Theraplay is interactief, fysiek, gedeeld plezier, in het hier en nu, leiding vanuit de volwassene, afgestemd, multisensorisch, non verbaal en leuk!

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de Amerikaanse website (www.theraplay.org) waar onder meer de “Core concepts van Theraplay” nader worden onderbouwd en tevens wetenschappelijke literatuur terug te vinden is.

Vier kenmerken

Theraplay gaat uit van de vier kenmerken van een gezonde ouder-kind relatie, de aanwezigheid van voldoende structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging.

Vanuit het kind gezien:

Verzorging: Jouw aanraking werkt magisch, het helpt mijn ontwikkeling op ieder niveau.

Uitdaging: Met jou als basis, voel ik mij veilig genoeg om nieuwe dingen te ontdekken.

Structuur: Wanneer ik op jou kan leunen, leer ik op eigen benen te gaan staan.

Betrokkenheid: Wanneer jij mij begrijpt van binnen, help jij mij de wereld te begrijpen.