ZORGAANBIEDERS

Gezinspraktijk de Basis werkt bij voorkeur samen met collega instellingen meestal in een vorm van “onderaannemerschap”om de continuïteit van het hulpverleningsproces voor de cliënt te waarborgen en overbodige (administratieve) procedures te voorkomen.

Hierbij kun je denken aan de inzet van het gestructureerde observatie instrument de MIM waarmee de ouder-kind interactie in beeld wordt gebracht en geanalyseerd.

Een wekelijkse Theraplay behandeling, een groepsaanbod Theraplay op maat, voorlichting en/ of psycho-educatie behoren tot de mogelijkheden. In een aantal gemeenten ben ik een samenwerking met een gevestigde zorgaanbieder aangegaan. Soms kan de hulp middels een PGB bekostigd worden.

Voor meer informatie over mogelijkheden, kunt u het contactformulier gebruiken.

Voor welke problematiek wordt Theraplay tot dusver ingezet?
Theraplay is geschikt voor kinderen van alle leeftijden, met aanpassingen per leeftijdscategorie daar waar nodig en ingezet bij:

– Verlegen, teruggetrokken, claimend gedrag
– Opstandig, boos en verstorend, druk gedrag
– Gedragsproblemen op school of in contact met leeftijdsgenoten
– ADHD, ASS, problematische gehechtheid
– Een voorgeschiedenis van verwaarlozing, mishandeling en trauma
– Pleeggezinnen en Adoptie

De interventie wordt door de wereldwijd opgedane positieve ervaringen voor steeds meer doelgroepen ingezet, zo ook vaker ter voorkoming van problemen.

Theraplay is een kortdurende interventie waarbij gebruik wordt gemaakt van niet symbolisch interactief spel met als doel positieve, veilige ervaringen te creëren tussen ouder/ opvoeder en het kind. Theraplay is interactief, fysiek, gedeeld plezier, in het hier en nu, leiding vanuit de volwassene, afgestemd, multisensorisch, non verbaal en leuk!

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de Amerikaanse website (www.theraplay.org) waar onder meer de “Core concepts van Theraplay” nader worden onderbouwd en tevens wetenschappelijke literatuur terug te vinden is.

Theraplay kan goed worden ingezet naast, dan wel voorafgaand aan of opvolgend op andere interventie

GEMEENTES

Gezinspraktijk de Basis werkt bij voorkeur samen met collega instellingen meestal in een vorm van “onderaannemerschap”om de continuïteit van het hulpverleningsproces voor de cliënt te waarborgen en overbodige (administratieve) procedures te voorkomen.

Hierbij kun je denken aan de inzet van het gestructureerde observatie instrument de MIM waarmee de ouder-kind interactie in beeld wordt gebracht en geanalyseerd.

Een wekelijkse Theraplay behandeling, een groepsaanbod Theraplay op maat, voorlichting en/ of psycho-educatie behoren tot de mogelijkheden.

In een aantal gemeenten wordt mijn hulpverlening vergoed of ben ik een samenwerking met een gevestigde zorgaanbieder aangegaan. Soms kan de hulp middels een PGB bekostigd worden.

Voor meer informatie over mogelijkheden, kunt u het contactformulier gebruiken.

Wat is Theraplay?
Theraplay is een methode met zijn oorsprong in Amerika, waar de methode reeds langere tijd de evidence based status heeft. Met de gehechtheidtheorie als uitgangspunt is Theraplay een therapie met als doel het versterken en (op)bouwen van de hechtingsrelatie tussen ouders en kind, het vergroten van zelfvertrouwen, het vertrouwen in elkaar en stimuleren van een speelse betrokkenheid op elkaar. De methodiek van Theraplay is gebaseerd op de natuurlijke patronen van de speelse, gezonde interactie tussen ouders en hun kinderen. Het is een persoonlijke en lichamelijke begeleidingsvorm waarbij gedeeld plezier centraal staat. De Theraplay interventie baseert zich op vier essentiële kwalitatieve kenmerken van een gezonde ouder-kind relatie, te weten: structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging.

Theraplay sessies zijn met ouder of opvoeder en kind samen. De sessies creëren een actieve en emotionele verbinding tussen beiden, met het opdoen van positieve ervaringen binnen de relatie tot gevolg.

Theraplay is geschikt voor kinderen van alle leeftijden, met aanpassingen per leeftijdscategorie daar waar nodig.

Theraplay wordt tot dusver onder meer ingezet bij:

– Verlegen, teruggetrokken, claimend gedrag
– Opstandig, boos en verstorend, druk gedrag
– Gedragsproblemen op school of in contact met leeftijdsgenoten
– ADHD, ASS, problematische gehechtheid
– Een voorgeschiedenis van verwaarlozing, mishandeling en trauma
– Pleeggezinnen en Adoptie

De interventie wordt door de wereldwijd opgedane positieve ervaringen voor steeds meer doelgroepen ingezet, zo ook vaker ter voorkoming van problemen (preventief).

Theraplay is een kortdurende interventie waarbij gebruik wordt gemaakt van niet symbolisch interactief spel met als doel positieve, veilige ervaringen te creëren tussen ouder/ opvoeder en het kind. Theraplay is interactief, fysiek, gedeeld plezier, in het hier en nu, leiding vanuit de volwassene, afgestemd, multisensorisch, non verbaal en leuk!

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de Amerikaanse website (www.theraplay.org) waar onder meer de “Core concepts van Theraplay” nader worden onderbouwd en tevens wetenschappelijke literatuur terug te vinden is.

KINDERDAGVERBLIJF/ PEUTERSPEELZAAL

Theraplay is voor een groot aantal doelgroepen en brede leeftijdsrange inzetbaar. De baby, peuter -en kleuterfase echter is een gevoelige periode voor de hechting. Voor uw kinderdagverblijf of peuterspeelzaal kunnen de volgende mogelijkheden interessant zijn:

Psycho-educatie:

Psycho-educatie bestaat uit praktische gesprekken om inzicht te geven in aanwezige (relationele en andere) problematiek en hoe er mee om te gaan in het dagelijkse leven. Kinderen of jongeren en ouders/ opvoeders leren over zichzelf en in de directe omgeving ontstaat meer begrip.
Naast Psycho-educatie aan ouders/ opvoeders, geef ik ook een informatiebijeenkomst voor groepsleiding binnen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven over hechting en de ontwikkeling, over Theraplay en de uitgangspunten van deze methodiek.

Thema avond:

Praktische uitleg over hechting tussen ouders en kinderen en het belang hiervan, hoe hier aandacht voor te hebben binnen de opvoeding, hoe kun je opvoeden terwijl je in contact blijft met je kind……. Een informatieve, boeiende avond voor alle ouders die hun kinderen spelenderwijs willen laten groot groeien.
Voor meer informatie over mogelijkheden, kunt u het contactformulier gebruiken.

Groepscursussen meerdere doelgroepen

Ik bied ouder-kind cursussen afhankelijk van de hoeveelheid vragen, waaronder bijvoorbeeld:

Een speelse, interactieve peutercursus voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met hun ouders gericht op samen genieten en het versterken van de ouder-kind relatie, waarbij het contact hebben met je kind centraal staat.

Een groepstheraplay cursus wordt altijd op maat gemaakt, afhankelijk van de doelgroep (leeftijd en problematiek). De methodiek is breed inzetbaar, zowel preventief als curatief. Groepscursussen worden wereldwijd met succes gegeven binnen het basisonderwijs als een vorm van sociale vaardigheidstraining (Sunshine Circles), maar ook bij verschillende risico doelgroepen (bijvoorbeeld nurture groepen bij tienermoeders met depressieve klachten, jongeren binnen residentiële settings)

Voor meer informatie over mogelijkheden, kunt u het contactformulier gebruiken.

Individuele trajecten:

Kortdurende Ouder-kind Consultatie

Een serie van 5-7 sessies, waarin ouders/ opvoeders ondersteund worden in de verbetering van de relatie met hun kind. Deze serie bestaat uit een kennismakingsgesprek, observaties van ouder/ opvoeder en kind terwijl zij gezamenlijke opdrachten uitvoert, een overleg over de bevindingen en uitgebreide adviezen om thuis mee aan de slag te gaan. Na 4-6 weken vindt follow-up gesprek plaats.

Wekelijkse Theraplay-sessies

Dit is wereldwijd de meest gangbare vorm. Na een kennismakingsgesprek met ouders / opvoeders en een of meerdere observaties waarbij ouder/ opvoeder samen met kind opdrachten uitvoeren (de MIM), volgt een overleg tussen ouders/ opvoeders en mijzelf, waarin een voorstel wordt gedaan voor eventuele behandeling. Een of beide ouders/ opvoeders komen daarna wekelijks met het kind voor een Theraplay sessie. Tussendoor worden afspraken ingepland (zonder het kind) om de voortgang te bespreken. Gemiddeld bestaat een behandeling uit 9 tot 15 Theraplay sessies. Indien er sprake is van complexe problematiek, zoals vaker het geval is bij pleeg- en adoptiekinderen kan de behandeling langer duren. Na enkele weken of maanden vindt een follow-up gesprek plaats om na te gaan of het behaalde resultaat vastgehouden kan worden.