GEZINSPRAKTIJK DE BASIS

Het aanbod van Gezinspraktijk De Basis is gericht op de relatie tussen ouders/ opvoeders en kind(eren). Er bestaan meerdere interventies die tot doel hebben de hechtingsrelatie te bevorderen en versterken. De methode Theraplay ligt ten grondslag aan mijn werkwijze.

Ik bied hulp bij een duidelijke hulpvraag. Daarnaast kunnen ouders of opvoeders en kinderen een (op maat) cursus volgen die voor alle ouders/ opvoeders met kinderen leuk en leerzaam zijn, zonder dat er sprake is van een concreet probleem. Dergelijke cursussen worden tevens aangeboden aan onder meer peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

De basis voor een normale, gezonde ontwikkeling van kinderen en volwassenen wordt mede gevormd door het aan kunnen gaan van gezonde (gehechtheid)relaties met elkaar. Dit is een universeel gegeven en inmiddels onderbouwd vanuit de wetenschap. Aan deze, misschien vanzelfsprekende, basis wordt nog wel eens (te) snel voorbij gegaan. Dikwijls worden wanneer problemen zich aandienen, verklaringen gezocht in het kind zelf, de opvoedvaardigheden van de ouder(s)/ opvoeder(s), gebeurtenissen om je heen en zo verder. Hoewel allen mogelijk allemaal terecht, zonder een voldoende aanwezige basis in de vorm van een positieve ouder/ opvoeder – kind relatie, zal het lastig worden om problemen om te lossen of te leren hier goed mee om te gaan.

Iedere relatie is anders en zodoende is iedere vraag anders. Gezinspraktijk De Basis werkt met een op maat afgestemd aanbod voor een brede doelgroep.