Gezinspraktijk de Basis

Gezinspraktijk de Basis is er voor ouders en opvoeders die een concrete hulpvraag hebben over hun kind of de relatie met hun kind(eren) en zeker ook voor ouders en opvoeders die graag middels een speelse ouder-kindcursus meer te weten willen komen over hechting en hoe zij de interactie met hun kind positief kunnen stimuleren.

Ervaar je bij je kind in meerdere of mindere mate:

– Boos, grensoverschrijdend of storend gedrag?
– Opstandig of controlerend gedrag?
– Verlegenheid of teruggetrokken gedrag?
– Weinig zelfvertrouwen of angsten?
– Hechtingsproblemen als gevolg van adoptie, uithuisplaatsing of nare (traumatische) ervaringen?

Ervaar je als ouder/ opvoeder in mindere of meerdere mate:

– Machteloosheid om je kind te begrenzen
– Lastig om je kind te begrijpen of bereiken
– Vermoeidheid rondom de opvoeding
– Minder genieten van je kind
– Bezorgdheid over je kind en zijn ontwikkeling

Theraplay

Dan kan Theraplay waardevol zijn: door samen positieve ervaringen op te doen tijdens en na de sessies zal de onderlinge band versterken en zijn jullie samen meer in staat te genieten van elkaars gezelschap. Je kind gaat zich meer geliefd en waardevol voelen en ervaart een veilige basis door jouw betrokkenheid. Hij/ zij wordt daardoor zelfverzekerder en ongewenst gedrag zal verminderen. Als ouder/ opvoeder ga je je kind beter aanvoelen, waardoor je het gedrag van je kind beter kunt sturen. Theraplay is interactief, fysiek en LEUK !

Gezinspraktijk De Basis werkt met individuele trajecten op maat. Theraplay trajecten sluiten aan bij de behoeften en mogelijkheden van jullie beiden! Er zijn meerdere vormen van behandeling of begeleiding mogelijk, zowel individueel als in een groep.

Voorbeelden zijn:

Kortdurende Ouder-kind Consultatie
Een serie van 5-7 sessies, waarin ouders/ opvoeders ondersteund worden in de verbetering van de relatie met hun kind. Deze serie bestaat uit een kennismakingsgesprek, observaties van ouder/ opvoeder en kind terwijl zij gezamenlijke opdrachten uitvoeren, een overleg over de bevindingen en uitgebreide adviezen om thuis mee aan de slag te gaan. Na 4-6 weken vindt follow-up gesprek plaats.

Wekelijkse Theraplay-sessies
Dit is de meest gangbare vorm. Na een kennismakingsgesprek met ouders / opvoeders en een of meerdere observaties waarbij ouder/ opvoeder samen met kind opdrachten uitvoeren (de MIM), volgt een overleg tussen ouders/ opvoeders en mijzelf, waarin een voorstel wordt gedaan voor eventuele behandeling. Een of beide ouders/ opvoeders komen daarna wekelijks met het kind voor een Theraplay sessie. Tussendoor worden afspraken ingepland (zonder het kind) om de voortgang te bespreken. Gemiddeld bestaat een behandeling uit 12 tot 18 Theraplay sessies en 4 tot 6 oudergesprekken. Indien er sprake is van complexe problematiek, zoals vaker het geval is bij pleeg- en adoptiekinderen kan de behandeling langer duren. Na enkele weken of maanden vindt een follow-up gesprek plaats om na te gaan of het behaalde resultaat vastgehouden kan worden.

Psycho-educatie
Psycho-educatie bestaat uit praktische gesprekken om inzicht te geven in aanwezige (relationele en andere) problematiek en hoe er mee om te gaan in het dagelijkse leven. Kinderen of jongeren en ouders/ opvoeders leren over zichzelf en in de directe omgeving ontstaat meer begrip.

Ouder/ opvoeder – kind cursussen
Er worden meerdere cursussen geboden afhankelijk van de hoeveelheid vragen, waaronder bijvoorbeeld:
Een speelse, interactieve peutercursus voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met hun ouders/ opvoeders gericht op samen genieten en het versterken van de ouder-kind relatie, waarbij het contact hebben met je kind centraal staat.