Home

Welkom bij Gezinspraktijk de Basis

Ik ben Erika Heinen-Lamboo, iemand met liefde en bevlogenheid voor de bijzondere relatie tussen ouders/ opvoeders en kinderen.

Het aanbod van Gezinspraktijk De Basis is gericht op de relatie tussen ouders/ opvoeders en kind(eren). Er bestaan meerdere interventies die tot doel hebben de hechtingsrelatie te bevorderen en versterken. De methode Theraplay ligt ten grondslag aan mijn werkwijze.

Ik bied hulp bij een duidelijke hulpvraag. Daarnaast kunnen ouders of opvoeders en kinderen een (op maat) cursus volgen die voor alle ouders/ opvoeders met kinderen leuk en leerzaam zijn, zonder dat er sprake is van een concreet probleem. Dergelijke cursussen worden tevens aangeboden aan onder meer peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Ervaringen door clienten

De momenten van echte Theraplay onder jouw begeleiding waren mooi en goed. Theraplay heeft inzicht gegeven over de ontstane verhoudingen, waardoor we daar nu meer ontspannen mee om kunnen gaan en we op dit moment zijn waar we zijn. Iedere keer een stap verder in het loslaten, maar tegelijkertijd verbinding blijven maken.

Theraplay was  voor ons een hele zinvolle, leerzame therapie geweest , die ons op een speelse manier dichter bij elkaar heeft gebracht.

Theraplay heeft ervoor gezorgd dat er weer toenadering tussen ons ontstond, wat eerder niet mogelijk was

THERAPLAY

Theraplay gaat uit van de vier kenmerken van een gezonde ouder-kind relatie, de aanwezigheid van voldoende structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging. Een ouder-kind interactie therapie die oorspronkelijk uit Amerika komt. Sinds 2015 ben ik een volledig gecertificeerde Theraplay therapeut.

Vanuit het kind gezien:

Verzorging: Jouw aanraking werkt magisch, het helpt mijn ontwikkeling op ieder niveau.

Uitdaging: Met jou als basis, voel ik mij veilig genoeg om nieuwe dingen te ontdekken.

Structuur: Wanneer ik op jou kan leunen, leer ik op eigen benen te gaan staan.

Betrokkenheid: Wanneer jij mij begrijpt van binnen, help jij mij de wereld te begrijpen

Gezinspraktijk de Basis 2018